Trollhättans Stad Omgivningspåverkan och besiktningar

Omgivningspåverkan och besiktningar

Västvatten AB, UDDEVALLA

Besiktning av fastigheter och byggnader i samband med sprängningsarbeten

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/139