Trollhättans Stad Ombyggnation och renovering av fyra lägenhetshus Kv Alen

Ombyggnation och renovering av fyra lägenhetshus Kv Alen

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Entreprenaden avser ombyggnation av 4 hus med 32 lägenheter i Vänersborg. Lägenheterna ska genomgå en omfattande renovering. Nya tak, fönster och balkongdörrar installeras.

Entreprenaden utförs med evakuering av hyresgästerna i olika deletapper.

Beställaren har upphandlat en sidoentreprenör för montage av balkonger som kommer att pågå under entreprenadtiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/8