Trollhättans Stad Ombyggnation av lokaler i Birger Sjöberggymnasiet

Ombyggnation av lokaler i Birger Sjöberggymnasiet

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingen avser en mindre ombyggnation på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg, totalentreprenad. Ändring av klassrumsindelning, nya innerväggar, sprinkler, ändring av belysning.

Arbetet ska påbörjas senast 26 juli år 2021 och vara färdigställt och slutbesiktigat senast 3 september år 2021.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter.

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunFastighet och serviceSundsgatan 29462 85 Vänersborg

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Upphandlingen avser en mindre ombyggnation på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg. Byggnationen genomförs som totalentreprenad.

I ombyggnationen ingår bland annat ändring av klassrumsindelning, nya innerväggar, ändring av sprinkler, ventilation och belysning.

Arbetet ska påbörjas senast 26 juli år 2021 och vara färdigställt och slutbesiktigat senast 3 september år 2021.

För mer detaljerad beskrivning hänvisas till upphandlingsunderlaget i dess helhet.

Stort fokus läggs på att göra goda miljöval och få ett bra inomhusklimat med låga emissioner.

För med detaljerad information hänvisas till förfrågningsunderlaget i sin helhet.

Med tillägg till TE:s åliggande enligt ABT 06 kap. 1 § 7 gäller att TE redan som anbudsgivare genom besök på plats vid aktuella arbetsställen ska skaffa sig kännedom om arbetets omfattning och svårighetsgrad, arbetsställenas åtkomlighet, behov av skydd av byggnader, anläggningar och installationer som ska byggas, förutsättningarna för transport av material från och inom arbetsområdet samt övriga omständigheter som kan ha betydelse för anbudet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-06-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/266