Trollhättans Stad Om- och tillbyggnad Skansens Förskola

Om- och tillbyggnad Skansens Förskola

Uddevalla kommun, Uddevalla

Information enligt nedan är endast av översiktlig karaktär. Omfattning mer i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i övrigt.

Objektet avser om- och tillbyggnad av befintlig förskola.

Nuvarande verksamhet ska vara i drift under hela byggtiden.

För den gemensamma arbetsmiljön ansvarar byggentreprenören.

Mark- och anläggningsarbeten som ansluter mot befintlig förskolegård, parkeringsyta, omläggning av ledningar mm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/480