Trollhättans Stad Ödeborg ARV Slamskrapor

Ödeborg ARV Slamskrapor

Västvatten AB, UDDEVALLA

Utbyte av skrapspel i sedimentsbassänger i Ödeborgs reningsverk, Färgelanda

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-04-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/100