Trollhättans Stad Nybyggnation förskola, Uddevalla Forshälla-strand 5:1

Nybyggnation förskola, Uddevalla Forshälla-strand 5:1

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder till anbudsinlämning avseende nybyggnad av Forshälla Strand Förskola på totalentreprenad.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola 8 avdelningar, 160 barn, i två plan. BTA: ca 1 871 kvm / LOA ca. 1592 kvm. Förskolan ska förses med bland annat tillagningskök, hiss och solceller. I entreprenaden ingår även rivning av befintliga byggnader. Entreprenaden ska vara färdigställd 2024-12-02

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-12)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/563