Trollhättans Stad Nybyggnation av servicebyggnad på Gaddesanna badplats

Nybyggnation av servicebyggnad på Gaddesanna badplats

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Nybyggnad av servicebyggnad på Gaddesanna badplats Vänersborgs kommun. Servicebyggnad med anslutning till el, vatten, avlopp och toalett.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter.

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunFastighet och serviceSundsgatan 29462 85 Vänersborg

AFA.21 Översiktlig information om objektet

B har för avsikt att uppföra en nybyggnation av servicebyggnad vid Gaddesanna badplats. Entreprenaden ska utföras som en totalentreprenad.

För med detaljerad information hänvisas till förfrågningsunderlaget i sin helhet.

Med tillägg till TE:s åliggande enligt ABT 06 kap. 1 § 7 gäller att TE redan som anbudsgivare genom besök på plats vid aktuella arbetsställen ska skaffa sig kännedom om arbetets omfattning och svårighetsgrad, arbetsställenas åtkomlighet, behov av skydd av byggnader, anläggningar och installationer som ska byggas, förutsättningarna för transport av material från och inom arbetsområdet samt övriga omständigheter som kan ha betydelse för anbudet.

AFD.624 Fakturering

Leverantörer ska enligt lag 2018:1277 om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling fakturera Vänersborgs kommun elektroniskt. Lagen gäller för fakturor som utfärdas till följd av upphandlingar som påbörjats 1 april 2019 eller senare.

Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande kunna sända elektronisk faktura enligt något av följande alternativ:

Svefaktura

SFTI fulltextfaktura

PEPPOL BIS Billing

eller annars registrera sina fakturor via den leverantörsportal Vänersborgs kommun anvisar

Fakturor som berör projektet ska innehålla specifikation vad som avses. Det ska framgå om det tillhör fast eller rörlig del av avtalet.

Då det gäller fakturering av beställt revisionsprojekt (rörlig del) ska dessa även innehålla numret på uppdraget. Vid timbaserat arvode ska faktura även innehålla uppgift om nedlagd tid och tillämpat timarvode per person. De fakturor som saknar någon av de uppgifter som anges ovan kommer att returneras.

På fakturan ska anges beställar-ID 61005 samt projektnamnet i-7332 ”Servicebyggnad Gaddesanna”.

Faktura ska innehålla uppgift om tidigare fakturerat belopp samt innehav av F-skattsedel. Beställningsskrivelse och betalningsplan ska bifogas vid varje faktureringstillfälle som bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2023/69