Trollhättans Stad Nybyggnad ledningscentral LP54 Trollhättan

Nybyggnad ledningscentral LP54 Trollhättan

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Denna upphandling avser projektering, byggnads- och installationsarbeten avseende nybyggnation av ledningscentral. I entreprenaden ingår att bygga samman den nyproducerade byggnaden med den befintliga, varför vissa ombyggnadsarbeten av befintlig byggnad ingår.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-18)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/10