Trollhättans Stad Ny brygga på Sanden i Vänersborg

Ny brygga på Sanden i Vänersborg

Vänersborgs kommun, Vänersborg

En brygga på Sanden i Vänersborg ska bytas ut mot en ny flytbrygga. Den befintliga bryggan består av en del träbrygga som är pålad och två andra delar som är av betong och trä, fast flytbryggor. Vid bytet av bryggan ska samtliga infästningspunkter bytas, samt alla förtöjningsanordningar.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunFastighet & ServiceSundsgatan 29462 85 Vänersborg

AFA.21 Översiktlig information om objektet

På Sanden i Vänersborg finns idag fem småbåtsbryggor. Den ena ska till hösten 2020 bytas ut mot en ny flytbrygga i betong. Den befintliga bryggan är i ett dåligt skick och behöver därför bytas ut. Den nya bryggan är tänkt att kunna användas som gästhamn i framtiden. Vid utbytet av bryggan ska samtliga förankringsanordningar bytas ut för såväl bryggan som för båtarna.

Mer detaljerad information gällande utformning och tekniska specifikationer se övriga handlingar i förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-07-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/115