Trollhättans Stad Ny belysning Arena Vänersborg

Ny belysning Arena Vänersborg

Vänersborgs kommun, VÄNERSBORG

Byte av belysning i Arena VänersborgLot nr.: 1

AF-mall, över tröskelvärdet: Administrativa föreskrifter

Byte av armaturer Arena Vänersborg

Last tender date: 02/12/2024 22:59:59

Type of contract: Works

Authority: Vänersborgs kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6241

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6241&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 06/02/2024 22:00:00Lot nr.: 2

AF-mall, över tröskelvärdet: anbudsformulär mervärdesmodell

.

Last tender date: 02/12/2024 22:59:59

Type of contract: Works

Authority: Vänersborgs kommun

Information URL: https://www.vanersborg.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6241

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6241&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 06/02/2024 22:00:00

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-02-12)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-01-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2023/334