Trollhättans Stad Nätverk 2021

Nätverk 2021

Trollhättan Energi AB, Trollhättan

Upphandlingen omfattar leverans av hårdvara, installation, konfiguration och support av ett nytt redundant datornätverk (MAN) för tekniska försörjningssystem (Tekniskt nät).

Upphandlingen omfattar nedanstående delar:

• Leverans av hårdvara till nätverksinfrastruktur

• Leverans av hårdvara samt mjukvara för stödsystem

• Konfiguration av hårdvara samt mjukvara

• Konfiguration av nätverk enligt specifikation

• Reservdelsförsörjning

• Support

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/7