Trollhättans Stad Natronlut Dricksvatten UVAB

Natronlut Dricksvatten UVAB

Uddevalla Vatten AB, Uddevalla

Västvatten AB genomför en upphandling för Uddevalla Vatten AB och upphandlingen avser Natronlut till vattenverket i Uddevalla och inbjuder er härmed att lämna anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-28)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023-155