Trollhättans Stad Myråsens förskola

Myråsens förskola

Uddevalla kommun, Uddevalla

Objektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i två plan och teknikrum plan 3.

Fastigheten Dalaberg 1:10 är ca 1,1 ha tomtmark och utgör del av arbetsområdet. Utöver det flyttas befintlig gc-väg och VA-ledning för att läggas utanför tomtgräns i väster. En ny angöringsväg ska dras över stamfastigheten Dalaberg 1:1.

Byggnad/er är ca 2.300 m2 BTA, inklusive fläktrum och uteförråd.

Omfattning framgår av handlingar angivna i förfrågningsunderlag under AFB.22

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/251