Trollhättans Stad Mottagare av grovavfall

Mottagare av grovavfall

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Trollhättan energi AB och Vänersborgs kommun avser upphandla ett ramavtal med en leverantör (mottagare) gällande mottagning av grovavfall där även en option gällande mottagning av kommunplast ingår.Lot nr.: 1

Generella krav

Ramavtal med en leverantör avseende mottagning av grovavfall för Trollhättan Energi och Vänersborgs kommun. Upphandlingens volym är angiven i ton avfall, belopp i kronor är ej uträknat.

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Trollhättans kommun

Information URL: https://www.trollhattan.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9881

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9881&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 12/30/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Grovavfall Trollhättan och Vänersborg

Ramavtal med en leverantör som ska ta emot grovavfall för Trollhättan Energi och Vänersborgs kommun.

Last tender date: 04/04/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Trollhättans kommun

Information URL: https://www.trollhattan.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9881

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9881&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 12/30/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/30