Trollhättans Stad Mobil cykelservice för företag och privatpersoner

Mobil cykelservice för företag och privatpersoner

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av mobil cykelservice 

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten. 

Energi- och klimatrådgivningen jobbar ut mot företag, privatpersoner och organisationer i Uddevalla och Norra Bohuslän. För att underlätta för cykelpendlare att kunna cykla året om vill vi kunna erbjuda mobil cykelservice på plats på företag för att bidra och förhoppningsvis öka fortsatt cyklande. Vi jobbar för ett fossilfritt samhälle. 

Allmän information 

Upphandlingen omfattar cykelservice med mobil cykelverkstad i Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad kommuner. Grundläggande service enligt beskrivning och transport ingår i uppdraget.  

Vi vill kunna erbjuda cykelservice till företag som främjar cykelpendling och till allmänhet. Det ska tydligt framgå att energi och klimatrådgivningen bidrar och information syns på plats i form av beachflaggor och informationsblad.  

Vi vill köpa tjänsten 100 stycken utförda cykelservice på arbetsplatser eller annan plats under perioden november-december 2020. Tjänsten ska faktureras och betalas under 2020.  Plats och marknadsföring för eventen sker i samarbete med beställare.  Ca 10-15 tillfällen. 

Resor ingår i priset och kan ske till alla kommuner ovan.

Aktören ska tillhandahålla:  

• En cykelmekaniker (Tillgänglig dagtid)  

 • En mobil cykelverkstad (för reparationer i fält samt med möjlighet att transportera cyklar till verkstad) 

 • En cykelverkstad 

Kompetens vi söker  

• Goda kunskaper inom cykelreparation och kundbemötande på både svenska och engelska   

Övrigt  

• Uppdraget kommer utformas i samråd med kontaktperson och arbetsgrupp. 

 • Du ska ha tillgång till egen dator och telefon. 

 • Kontakt med kontaktperson kommer ske vid behov ca. varannan vecka.

Obligatoriska krav på tjänsten 

I grundläggande service ingår smörjning, funktionstester, justering av växlar, punkafix och en helhetskontroll av cykeln.  

Service sker efter avrop av beställarens kontaktperson och utförs av mekaniker.   

Eventuella materialkostnader ska godkännas av, samt debiteras cykelägaren.  

Uppskattad tid för service per cykel är en timma.   

Avtalet gäller för cyklar avsedda att cykelpendla med, undantag ska godkännas av beställarens kontaktperson. 

Offerten ska innehålla 

 • Vem/vilka personer som kommer utföra uppdraget och dennes/deras erfarenheter.  CV ska bifogas.  • Budgetförslag uppdelat i de givna budgetposterna (se nedan) 

 • Pris per timme för mekaniker 

• Pris per km för eventuella resor 

• Priserna ska anges exklusive moms. 

Bifoga CV samt referensuppdrag med kontaktperson. 

Arbetsrättsliga villkor 

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester 

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge: 

- Tillämpar anbudsgivaren sådana arbetsvillkor? 

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar. 

Leveranstid 

Avtalet gäller från och med den dagen båda parterna har godkänt avtalet.  Tjänsten ska faktureras och betalas under 2020. 

Pris 

Anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. 

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket. 

Anbudsprövning 

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras. 

Anbudets giltighetstid 

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag. 

Acceptans av avtalsvillkor 

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-22)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-10-20

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20201020