Trollhättans Stad Mindre VA-arbeten 2023-2025 i partnering

Mindre VA-arbeten 2023-2025 i partnering

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Avser Trollhättan Energis behov av mindre VA-arbeten i partnering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22TE222