Trollhättans Stad Miljötekniska Markundersökningar 2022

Miljötekniska Markundersökningar 2022

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandling av ramavtal för konsult för Miljötekniska Markundersökningar. Ramavtal tecknas för följande avropande myndigheter:

* Trollhättans Stad

* AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

* Trollhättan Energi AB

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/00820