Trollhättans Stad Miljömärkt städtjänst

Miljömärkt städtjänst

Uddevalla Energi Aktiebolag, UDDEVALLA

Upphandlingens syfte är att få till ramavtal med en leverantör som kan tillgodose Uddevalla Energis löpande behov av efterfrågad miljömärkt städtjänst under hela avtalsperioden. Målsättningen med det kommande ramavtalet är att få till ett långsiktigt samarbete som säkerställer tillgången till en hållbar städtjänst, utförd på ett fackmannamässigt vis.

Uppdraget omfattar löpande städtjänster på beställarens angivna anläggningar, totalytan uppskattas till ca 5490 m2. Uppdraget beskrivs närmare i kapitel 3. Kravspecifikation.

Årsvolymen uppskattas till ca två heltidstjänster, fördelat på samtliga av beställarens anläggningar. Uddevalla Energi garanterar ingen volym utan antagen leverantör ska ha kapacitet att kunna tillgodose beställarens faktiska volym under hela avtalsperioden.

Upphandlingen omfattar miljömärkt städtjänst till Uddevalla Energis koncernens anläggningar.

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet i denna upphandling är:Uddevalla Energi AB, org.nr: 556036-6170Uddevalla Energi Elnät AB, org.nr 556762-5628Uddevalla Energi Värme AB, org.nr: 556762-7814Uddevalla Kraft AB, org.nr: 556010-7004

Upphandlande enhet benämns gemensamt som beställaren, Uddevalla Energi eller upphandlande enhet i detta upphandlingsdokument.

Syfte, omfattning/volym

Upphandlingens syfte är att få till ramavtal med en leverantör som kan tillgodose Uddevalla Energis löpande behov av efterfrågad miljömärkt städtjänst under hela avtalsperioden. Målsättningen med det kommande ramavtalet är att få till ett långsiktigt samarbete som säkerställer tillgången till en hållbar städtjänst, utförd på ett fackmannamässigt vis.

Uppdraget omfattar löpande städtjänster på beställarens angivna anläggningar, totalytan uppskattas till ca 5490 m2. Uppdraget beskrivs närmare i kapitel 3. Kravspecifikation.

Årsvolymen uppskattas till ca två heltidstjänster, fördelat på samtliga av beställarens anläggningar. Uddevalla Energi garanterar ingen volym utan antagen leverantör ska ha kapacitet att kunna tillgodose beställarens faktiska volym under hela avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UE20230317-1/156.