Trollhättans Stad Medicinskåp Rosenhälls vård och omsorgsboende Uddevalla kommun

Medicinskåp Rosenhälls vård och omsorgsboende Uddevalla kommun

Uddevalla kommun, Uddevalla

Information enligt nedan är endast av översiktlig karaktär.

Omfattning mer i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i övrigt.

Inom byggnaden skall 3st avdelningar förses med nya medicinskåp

3A,3C, 2A. I entreprenaden ingår leverans och montage av medicinskåp

och anslutas till kommunens passagesystem Arx

På avdelningarna finns kablage utdraget till framtida dac i korridorer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/609