Trollhättans Stad Mattransporter

Mattransporter

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingen omfattar delar av Vänersborgs kommuns behov av mattransporter till dagligverksamhet, skolor, förskolor och äldreomsorg.

Med mattransport avses lastning, distribution och lossning av kall och varm mat samt tillbehör och råvaror från produktionskök till mottagningskök. Även returtransport av tomgods ingår.

Upphandlingen omfattar delar av Vänersborgs kommuns behov av mattransporter till dagligverksamhet, skolor, förskolor och äldreomsorg.

Med mattransport avses lastning, distribution och lossning av kall och varm mat samt tillbehör och råvaror från produktionskök till mottagningskök. Även returtransport av tomgods ingår.

Transport av mat.

Omfattning

Upphandlingen omfattar delar av Vänersborgs kommuns behov av mattransporter till dagligverksamhet, skolor, förskolor och äldreomsorg.

Med mattransport avses lastning, distribution och lossning av kall och varm mat samt tillbehör och råvaror från produktionskök till mottagningskök. Även returtransport av tomgods ingår.

Leveranser sker till samtliga leveransställen alla vardagar under skolåret utom lovdagar och friluftsdagar. Leveranser sker även under lovdagar till förskolor samt vissa fritids efter överenskommelse. Till äldreomsorgen sker leveranser alla dagar per år. Till särskilda boenden tillhörande Omsorg om funktionshindrade sker leveranser normalt alla dagar, med undantag för eventuellt uppehåll under sommaren.

I bilaga 1 finns en detaljerad beskrivning av leveransställen, tider och kontaktuppgifter.

Leveransställen kan förändras över tid och kan ej garanteras. Leveransställen kan tillkomma och utgå. Upphandlande kommun utför även egen mattransport vilket inte är med i denna anbudsförfrågan.

Den upphandlande myndigheten reserverar sig för att avtalets omfattning och struktur kan komma att förändras på grund av organisationsförändringar eller politiska beslut rörande respektive verksamhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr:2019/53