Trollhättans Stad Mätning- och undersökningstjänst

Mätning- och undersökningstjänst

Uddevalla kommun, UDDEVALLA

Uppdraget innebär att leverantören ska utföra mätning- & undersökningstjänster för kommunen. Uppdraget kan komma att omfatta olika undersökningar som är anpassade utifrån beställarens behov.

Exempel på mätning- & undersökningstjänster som kommer att beställas under avtalsperioden är attitydundersökning, förtroendeundersökning, medborgarundersökning & trygghetsundersökning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS/2023:404