Trollhättans Stad Maskin- och Fordonstjänster 2022

Maskin- och Fordonstjänster 2022

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandlingen avser de avropsberättigade parternas behov av:

1. Maskin- och fordonstjänster  såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av maskiner för anläggningsarbete utan förare.

2. Maskintjänster med förare för kabelförläggning samt anläggningsarbetare för handgrävning invid elkabel.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/00698