Trollhättans Stad Markentreprenad offentlig miljö projekt Uddevalla kommun

Markentreprenad offentlig miljö projekt Uddevalla kommun

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen omfattar beställarens behov av ny-, ombyggnations- och återställningsarbeten enligt förfrågningsunderlag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/204