Trollhättans Stad Mark- och VA projektörer för finplanering inom tomtmark

Mark- och VA projektörer för finplanering inom tomtmark

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen avser mark- och VA-projektörer för finplanering inom tomtmark.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/188