Trollhättans Stad Målningsarbeten

Målningsarbeten

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Ramavtalet avser Målningstjänster av karaktären underhåll, enklare underhållsåtgärder samt mindre projekt för om- och tillbyggnad. Projekten är av enklare karaktär och omfattar normalt inte upprättande av arbetshandlingar, längre etableringar eller samordning med andra entreprenörer.

Arbetena utförs ofta i bostäder med kvarboende hyresgäster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/236