Trollhättans Stad Luftfilter 2020

Luftfilter 2020

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Avtalstid

Avtalstiden är 2020-07-01 till och med 2022-06-30 med möjlighet till 2 förlängningar upp till 12 månader i Köparens val. Avtalstiden gäller med förbehåll för överprövning och andra förhållande vilka kan föranleda att planerad avtalsstart försenas.

Eurovent

De luftfilter som offereras Köparen ska produceras enligt Eurovent. Tillverkaren ska vara Euroventcertifierade eller likvärdigt under hela avtalsperioden. Certifikat bifogas anbudet. Förnyat certifikat skickas in löpande under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/4