Trollhättans Stad Ljungskileskolan

Ljungskileskolan

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun upplyser om att upphandling av byggentreprenad för Ljungskileskolan, kommer att annonseras under andra hälften av augusti 2022 med annonseringstid 6 veckor. Projektet innefattar rivning samt uppförande av ny skola F-9 bestående av två huskroppar inkl storkök, idrottshall och skolgårdar. Förstudie och programhandling är framtaget. Entreprenadform kommer att vara totalentreprenad. Projektet sker i samverkan.

Ytor

F-6 inkl storkök: ca 9 000 m2

7-9 inkl idrottshall: ca 6 000 m2

Total markyta: ca 32 000 m2

Tider

- Projektstart planeras till oktober 2022, efter kontraktsskrivning

- Tidigast rivning och byggstart för skolbyggnad 7-9 inkl. idrottshall och tillhörande skolgård efter

sommaren 2023. Färdigställandetid är planerad till december 2025

- Tidigast start för skolbyggnad F-6 inkl. storkök och tillhörande skolgård efter tomställda lokaler i

befintlig skola, preliminärt Q1 2026. Färdigställandetid är planerad till 2028

Anges i kommande upphandlingsdokument

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-06-29

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Senare