Trollhättans Stad Ljud- och ljussignalanläggning i en plankorsning inom Kuröds industriområde

Ljud- och ljussignalanläggning i en plankorsning inom Kuröds industriområde

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen avser projektering samt uppförande av ljud- och ljussignalanläggning i plankorsningen Björbäcksvägen vid Kuröds industrispår i Uddevalla kommun.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-11-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/00242