Trollhättans Stad Livstidsförlängning kaj Fröland

Livstidsförlängning kaj Fröland

Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla

Objektet ligger i Uddevalla hamnområde och består av en 235m lång kaj som är grundlagd på pålar. Reparations- och underhållsarbeten ska utföras på kajen för att förlänga dess livslängd.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-06-17)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2024-001