Trollhättans Stad Livsmedel- konsumentförpackningar, köp via e-handel inklusive plock och leverans

Livsmedel- konsumentförpackningar, köp via e-handel inklusive plock och leverans

Uddevalla kommun, UDDEVALLA

Uddevalla kommun genomför en samordnad upphandling tillsammans med Trollhättan stad och Vänersborg kommun gällande livsmedel, konsumentförpackningar, köp via e-handel inklusive plock av varor och leverans.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS/2024:50