Trollhättans Stad Lilla Grossisten

Lilla Grossisten

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2022/32