Trollhättans Stad Lastväxlare Gatuenheten 2023

Lastväxlare Gatuenheten 2023

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr. 2023/3