Trollhättans Stad Lastbilstransporter Uddevalla Vatten AB

Lastbilstransporter Uddevalla Vatten AB

Västvatten AB, UDDEVALLA

Uddevalla Vatten AB är ett kommunalt bolag som äger Uddevalla kommuns VA- nät och anläggningar och genomför nu en upphandling av Lastbilstransporter i samband med underhålls- och reparationer av ledningsnäten för VA och inbjuder er härmed att lämna anbud.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-03-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-050