Trollhättans Stad Lastbilstransport UVAB

Lastbilstransport UVAB

Uddevalla Vatten AB, Uddevalla

Uddevalla Vatten AB är ett kommunalt bolag som äger Uddevalla kommuns VA- nät och anläggningar och genomför nu en upphandling av lastbilstransporter i samband med underhålls- och reparationer av ledningsnäten och inbjuder er härmed att lämna anbud.

Upphandlingens syfte är att få till stånd ett ramavtal med en leverantör som kan tillgodose den upphandlande enhetens löpande behov under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2024-043