Trollhättans Stad Lastartraktor

Lastartraktor

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av   fyll i

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Fyll i uppgifter:

Här skriver du vad det är du vill ha in anbud på, mängd, storlek, utseende, vad det ska användas till, vilket verksamhetsområde som ska använda varan och om det finns någon speciell information leverantören måste känna till.

Fyll i uppgifter:

Ange avtalstid om det inte är ett engångsköp. Avtalstiden får vara max 2 år.

Obligatoriska krav på varan

Fyll i uppgifter:

Här beskriver du de krav som du ställer på varan.

Övriga önskemål på varan

Fyll i uppgifter:

Här skriver du de önskemål som du anser är en fördel om varan uppfyller och som du dessutom är villig att betala lite extra för.

t ex allriskförsäkring om det gäller en kamera.

Leveranstid

Fyll i uppgifter:

Här anger du när du vill ha leverans.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga önskemål har angivits gäller lägsta pris som urvalsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Ange hur länge anbudet ska vara giltigt.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/00338