Trollhättans Stad Lantmäteritjänster

Lantmäteritjänster

Västvatten AB, UDDEVALLA

Upphandlingen avser ramavtal för lantmäteritjänster, stöd i PBL samt framtagande av handlingar för ledningsrättsarbeten, markupplåtelse, arrenden för VA-anläggningar och ledningar i Uddevalla, Sotenäs, Färgelanda och Munkedals kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/106