Trollhättans Stad Laboratorietjänster 2020

Laboratorietjänster 2020

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingen omfattar laboratorietjänster av bland annat dricksvatten, avloppsvatten och livsmedel.I tjänstens utförande ska såsom provtagningsmaterial, hämtningar, analyser och rapportering av provsvar samt rådgivning ingå.

Upphandlingen omfattar de upphandlande enheternas behov av laboratorietjänster för successiva avrop under avtalstiden. Tjänster som beställaren är i behov av gäller exempelvis upphämtning av prover från beställaren och leverans till laboratoriet och analyser samt både planerade och akuta provtagningar.

Leverantören ska kunna erbjuda beställaren utbildning på plats hos respektive beställare.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-09-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020-17