Trollhättans Stad Kraftstadens nya lokaler Ombyggnad By 80:1,2 och 9 samt By 99

Kraftstadens nya lokaler Ombyggnad By 80:1,2 och 9 samt By 99

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Kraftstaden fastigheter skall flytta in i Byggnad 80:1+2, samt i Byggnad 99.

Befintliga utrymmen i lokalerna skall byggas om och anpassas för det nya kontoret.

I tillägg till detta skall en tom lokal inredas i Byggnad 80:9. Optionspris skall lämnas för detta arbete.

Arbeten kommer även att utföras i berörda tekniska och allmänna fastighetsutrymmen.

Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/7