Trollhättans Stad Körjournalsystem personbilar 2022

Körjournalsystem personbilar 2022

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandlingens mål är att ersätta dagens körjournaler i papper.

Säkerställa korrekt dokumentation över användningen av kommunens bilar för att undvika att anställda eller kommunen förmånsbeskattas.

Att säkerställa att anställda endast nyttjar kommunens tjänstefordon i tjänst.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/00528