Trollhättans Stad Köp av en Diskdesinfektor

Köp av en Diskdesinfektor

Uddevalla kommun, Uddevalla

Rosenhäll vård- och omsorgsboende ligger i utkanten av ett bostadsområde, med egen park och ett skogsområde alldeles i närheten. Här finns totalt 120 bostäder fördelade på fyra enheter, varav en är en korttidsenhet. Rosenhäll är i behov utav en diskdesinfektor till sin verksamhet. Det läggs stor vikt vid att denna skall vara ergonomiskt anpassad till verksamheten. 

Se bifogat dokument.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-06-05)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-05-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SN 2020/114