Trollhättans Stad Koordinator/konsultstöd för genomförande av invigningsarrangemang

Koordinator/konsultstöd för genomförande av invigningsarrangemang

Uddevalla kommun, Uddevalla

Denna direktupphandling avser koordinator/konsultstöd för genomförande av ett till två invigningsarrangemang i Uddevalla kommun. Arrangemangen kommer att genomföras 2023 och 2024.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-10-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/00434