Trollhättans Stad Konsultuppdrag gällande naturinventeringar inom Skälsbo 3:1

Konsultuppdrag gällande naturinventeringar inom Skälsbo 3:1

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av en Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2023).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2024/00120