Trollhättans Stad Konsulttjänster Projektledare Bygg

Konsulttjänster Projektledare Bygg

Uddevalla kommun, Uddevalla

Ramavtal avseende projektledning inom bygg. Uppdraget innebär att utreda, projektera, upphandla och driva utförande- och totalentreprenader av olika storlekar för både ny-, om- & tillbyggnader samt större underhållsprojekt på kommunala byggnader såsom skolor, förskolor, förvaltningsbyggnader, fritidsanläggningar och offentliga lokaler. Ramavtalet kommer att nyttjas när de interna resurserna inte räcker till eller när det av annan anledning bedöms vara lämpligt att anlita en extern projektledare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/196