Trollhättans Stad Konsulttjänst Projektstyrning

Konsulttjänst Projektstyrning

Uddevalla kommun, Uddevalla

Kommunen genomför upphandling av tekniska konsulter för projektstyrning.

Med projektstyrning avses bland annat kontroll och uppföljning av anläggningsprojekt, ekonomi, kvalitet, miljö, tid etc. Uppdragens art och innehåll kan skilja sig åt över tid beroende på behov och intern resursutnyttjning. Konsulten avses att vara en extra resurs som Uddevalla kommun kan avropa vid behov av speciell kompetens

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2023/119