Trollhättans Stad Konsulttjänst Mark- och VA-projektering för gata och allmän plats

Konsulttjänst Mark- och VA-projektering för gata och allmän plats

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen avser ramavtal avseende konsulttjänst inom Mark- och VA-projektering för gata och allmän plats.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/573