Trollhättans Stad Konsulttjänst landskapsarkitekt Smedsdalen och Bidevindsvägen

Konsulttjänst landskapsarkitekt Smedsdalen och Bidevindsvägen

Uddevalla kommun, Uddevalla

Se bifogad fil

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-10-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

dnr 2022/520