Trollhättans Stad Konsulttjänst inom naturvård

Konsulttjänst inom naturvård

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen omfattar huvudsakligen naturvärdesinventeringar (NVI) enligt Svensk Standard (SIS) kopplade till detaljplaner. Upphandlingen omfattar även andra uppdrag med anknytning till naturvård, såsom upprättande av skötselplaner, ge rekommendationer för att bevara värden vid eventuell exploatering samt ge förslag på skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder, arbete med grön infrastruktur exempelvis analys av områden, inventeringar i land och vatten samt  förstudier i biologisk mångfald.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/573