Trollhättans Stad Konsulttjänst för kartläggning av kommunledningskontorets organisation

Konsulttjänst för kartläggning av kommunledningskontorets organisation

Uddevalla kommun, Uddevalla

Denna direktupphandling avser konsulttjänst med uppdrag att kartlägga kommunledningskontorets organisation i Uddevalla kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-30

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/00444