Trollhättans Stad Konsultstöd beläggningsarbeten

Konsultstöd beläggningsarbeten

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandlingen avser konsultstöd vid ramavtalsupphandling av beläggningsarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/00670