Trollhättans Stad Kolkälla i form av Metanol

Kolkälla i form av Metanol

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingsförfarande

Förenklat förfarande enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr.2020/26